Slørugle – vildt kuld i Vestjylland

Har over en årrække fra begyndelsen 00erne beskæftiget mig en del med opsætning af redekasser og ringmærkning af Slørugler og henover årene er der håndteret mere end 200 unger, som har fået ring på, men i sidste uge fik undertegnede + et lille hold bestående af en landmand /Sløruglevært + yderligere to, som hjalp til med at hænge redekassen op sidste år, sig en oplevelse

af de usædvanlige på en kvægejendom lidt øst for Videbæk i Vestjylland!

Vi havde aftalt at få kigget til redekassen og mødtes på landmandens adresse, han mente, at der i hvert fald var 2 unger, da han havde set, at de stak hovedet ud af åbningen flere gange, men det slog ikke til, for da der blev sat en klud i fronthullet og ungerne begyndte at blive taget ud af sidelugen blev det ved og ved og kuldet bestod af hele 9 unger, hvilket jo er et helt vildt antal for en så stor fugl.Er i gang med at ringmærke unge nummer 4                                                                                                            Foto: Finn T. Nielsen


Slørugler ruger omkring en måned på æggene inden de klækker, men som det er almindligt for rovfugle begynder de at ruge, når de har lagt det første æg og ungerne klækker asynkront. Hvis vi forudsætter, at denne Slørugle hun har lagt et æg cirka hver anden dag, så er der knap 3 ugers forskel på ældste og yngste unge og de yngste unger vil således kun overleve, såfremt der er føde nok, idet de større søskende jo nok skal masse sig på først. Med 9 unger har forældrefuglene her således sammenlagt ruget på æggene i næsten 50 dage, hvilket i sig selv også er en kraftpræstation når de tillige skulle finde føde til de ældste unger, så dette er virkelig et Sløruglepar, som har været i en super god kondition på en helt igennem optimal uglelokalitet, med masser af mad, inden de startede op med at ruge på det første æg i begyndelsen af juni.Så er der ringmærket 8 af de 9 unger, læg mærke til størrelse forskellen, antagelig er der tæt på 3 ugers forskel på ældste og yngste individ.
De 2 største har kun ganske få dun på kroppen tilbage.                                                               Foto: Finn T. Nielsen                                                                                                                          


Måske er dette kuld det største i Danmark, idet der kun en gang tidligere er ringmærket et kuld på 8 i Sydvestjylland, hvor alle unger fløj fra reden, samt et par med 10 unger i Sønderjylland, men her blev "kun 7" flyvefærdige mærket, så absolut et meget stort kuld for ugler og rovfugle i det hele taget.


Plejer at bruge poser til at have ungerne med ned i, men til dette kuld havde jeg ikke nok                                                                     Foto: Finn T. Nielsen


En rigtig fin oplevelse var det i hvert fald!

Ugler er nogle fantastiske skabninger, som er tilpasset at jage i næsten mørke, hvor de med deres eminente syn og hørelse, tillige med at de også er total lydløse, kan fange masser af mus.

Og så er uglerunger jo bare charmerende på deres måde Smile, alt efter art.


Lars Holm Hansen
DOF-Vestjylland