Fjandø, Thorsminde og Bøvling Klit.

Trods en halvdårlig vejrudsigt mødte 20 seniorbirdere op ved Sdr. Nissum Kirke. Det var tåget og småregnede, men som en af deltagerne sagde der skal komme 2mm regn og nu har vi passeret 1,5 mm så går det ikke helt galt! Og vi fik fint vejr resten af turen.

Der var ikke mange fugle ved Fjand Ø i dag, Skarv, måger, grå- og pibeænder, knopsvaner, et rødben og en enkelt fik set en isfugl og en skægmejse.

Som noget nyt besøgte vi fugletårnet på fjordsiden ved Thorsminde, en del af deltagerne havde ikke været der før. Der var en ung fjordterne, lidt småfugle, fuglekonger og gærdesmutter. Dagens bedste fuglested var på klitten mod havet syd for indsejlingender havde vi sandløber, strandskade, stenvender, skærpiber, rider, alm ryle, en dværgfalk, en sule og en rødstrubet lom.

Ved Bøvling Klit var der en flok grågæs, en var ringmærket og vi aflæste ringen til: Z9C blå med hvid skrift.Vi sluttedepå toppen af pumpestationen mod nord. Her havde vi ganske vist langt ude en musvåge og en ung havørn.

Tak for en god dag til alle som deltog!

Peder!