TEMAFOREDRAG i Aulum Fritidscenter den 15. november

Stæren i Danmark – tabet af et sekscifret antal stære

I løbet af de 40 år, hvor DOF har gennemført punkttællinger, skønnes det, at Danmark har mistet 60 % af sine ynglende stære. Det svarer til ca. 400.000 færre stærepar.

Henning Heldbjerg vil fortælle om stæren,

       
            


særligt med fokus på, hvordan stærebestanden har det i Danmark i dag og dens udvikling i Danmark. Med udgangspunkt i diverse nyere undersøgelser vil han fortælle om, hvorfor bestanden er i tilbagegang og hvordan situationen for stæren er i resten af Europa. Endelig vil han diskutere sammenhængen mellem DOFs fugletællinger, viden om fuglene og naturbeskyttelse. Er der noget vi kan gøre bedre i DOF?
Henning er biolog i DOF og arbejder nu med et forskningsprojekt om videnskabelig anvendelse af data indsamlet af frivillige, her særligt DOFs fugletællinger. I dette projekt er der fokuseret på stæren, da det er en af de almindelige fugle, der har haft den største bestandsnedgang i Danmark i de sidste årtier.