Forårets fugle i Resenborg Plantage.

Lørdag den 26. april var fremmødt 10 "ornitologer" ved Resen Kirke. Vejret var overskyet og op ad formiddagen kom der lidt småregn. Dette holdt dog ikke fuglene "indendørs". Allerede ved P-pladsen sad Tårnfalken i et træ og kiggede ned på de fremmødte( der er rede tæt på Kirken).


Vi påbegyndte turen ned i "plantagen" og der var rigtig mange fugle i sanghumør : Vi hørte og så under turen bl.a. Bomlærke, Sangdrossel, Solsort, Gulspurv, Gransanger, Løvsanger, Spætmejser,Ravn,Munk, Broget fluesnapper, Gærdesmutte, Rødhals, Dompap m.fl.


           
                 Løvsangeren er den seneste uges tid vendt tilbage fra Afrika og dens fine sang kan høres rigtig mange steder netop nu!


Efter Resenborg kørte vi ned til et udsigtspunkt ved Kilen , hvor de medbragte klemmer blev indtaget og fuglene på og ved Kilen iagttaget. Her var bl.a. Toppet Lappedykker, Knopsvane, Vibe, Gravand, Svartbag, Sølvmåger, Troldand, Fiskehejre m.fl. En Nilgås, der havde været der dagen i forvejen lod sig desværre ikke se. I alt blev der under hele turen set 42 arter.


Tak til deltagerne for Godt humør og hyggeligt samvær.


Svend Aage Knudsen