Kursus i bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle 2018

I efteråret 2018 tilbydes kursus i bestemmelse, fænologi og levevis af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle. Kurset strækker sig fra august til primo oktober og indbefatter 8 mødeaftener á 2 timer på torsdage samt 4 fire ture á ca. 3 timer på lørdage. På kurset vil vi gennemgå

På kurset vil vi gennemgå de mest almindelige vadefugle, gæs, ænder og rovfugle, så du er godt rustet til efteråret. Mødeaftener bliver på Videbæk Skole kl. 19-21 og ekskursionslokaliteterne bliver aftalt nærmere den første aften.        


Prisen
for deltagelse er 875 kr. Max 22 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet på e-mail til Ole Amstrup 


Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.


Kursusleder: Ole Amstrup


Dato for mødeaftener, torsdage: 16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10
Dato for ekskursioner, lørdage: 25/8, 8/9, 22/9, 27/9, 6/10