Kom til Fuglenes Dag 2018 - på søndag

Sangfuglene vender tilbage til Danmark fra varmere himmelstrøg i maj måned og markerer dermed, at foråret nu er på sit højeste. Søndag den 27. maj inviterer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) til Fuglenes Dag 3 steder - ved Hjerl Hede og Skjern enge og Skovlund plantage. På denne dag kan du nyde synet af de mange sangfugle og lære deres sang bedre at kende.

På Fuglenes Dag er sangfuglene ankommet fra deres vinterkvarterer


i Afrika for at yngle i Danmark. Derfor har du en enestående mulighed for at lære de trækkende danske sangfugle at kende. Der vil være arrangementer i hele landet på dagen, og DOF's dygtige, frivillige guider vil gøre deres bedste for at give deltagerne en god oplevelse og husk endelig din kikkert.


         


Fuglenes Dag kan man vælge at komme med på en tur gennem det idylliske frilandsmuseum Hjerl Hede ved Sevel med de gamle, smukke bygninger, gadekær, kirke, sø og mose til Danmark største hedesø, Flyndersø. Søen er omgivet af skov med mange syngende småfugle, og her kan den toppede lappedykker opleves på vandet. Vandreturen starter kl. 7 og varer et par timer.


Der er også mulighed for at komme med på en tur ved Skovlund plantage i Holstebro, som arrangeres i samarbejde med kommunens naturskole og Holstebro bibliotek. Skovlund er den mest varierede af plantagerne rundt om Holstebro og derfor er der mulighed for at høre mange forskellige fuglearter i skoven. Turen starter kl. 7 og varer et par timer.


          


Skjern enge er der 2 arrangementer, dels et morgen arrangement ved Lønborggaard med start kl. 7.00 og fra kl. 9.00 er der åbent i Hestholmtårnet til snak om kig på fuglene i Skjern enge.


Færre sangfugle år for år

Omkring en fjerdedel af de sangfugle, vi kan opleve om foråret i Danmark, overvintrer i Afrika. Men desværre er de i krise, og hvert år vender færre tilbage til landet. Tilbagegangen blandt sangfuglene skyldes sandsynligvis overudnyttelse af naturen i Afrika og ændringer i det globale klima. Det er helt almindelige arter som nattergal, løvsanger, rødstjert, digesvale, bynkefugl og broget fluesnapper der går tilbage. Nogle af disse arter går tilbage med mere end 5 % om året. Allerede nu er der 30 % færre sangfugle, som trækker til Afrika, end for 30 år siden.


Fuglenes dag på Hjerl Hede

Tidspunkt: Søndag d. 27. maj kl. 07.00 - 09.00
Mødested: Museets indgang
Turleder: Leif Novrup tlf. 2331 5601

Vi tager en vandretur på et par timer, hvor der lyttes og ses på fuglene omkring os. Turen går gennem det idylliske frilandsmuseum med de gamle, smukke bygninger, gadekær, kirke, sø og mose til Danmarks største hedesø, Flyndersø, omgivet af skov med mange syngende småfugle. På søen ses den toppede lappedykker.


Fuglenes dag Skovlund Naturskole, Holstebro

Tidspunkt: Søndag d. 27. maj kl. 07.00
Mødested: Skovlund Naturskole, Nybovej 28, 7500 Holstebro
Turleder: Agner Svenstrup tlf. 4131 7700

Turen går rundt i forårsskoven i Skovlund plantage, som er en varieret plantage, som bl.a. ligger ned til Vegenå. I plantagen er der mange forskelllige fuglearter, som netop nu synger på fuld tryk.


Fuglenes dag Skjern Enge

Tidspunkt: Søndag d. 27. maj kl. 07.00 - 09.00 og 09.00 - 12.00
Mødested: Lønborggård P-Pladsen, Løndborggårdsvej 2, 6880 Tarm
Turleder: Jens Hasager tlf. 2072 8378 og Marianne Linnemann tlf. 2014 5010

Turen starter med en tidlig morgenvandring, hvor vi tager ud og lytter til fuglenes fantastiske sang. Hannernes sang opmuntrer hunnerne til at bygge rede og lægge æg. Senere (kl. 09.00 - 12.00) kigger vi på yngle- og trækfugle fra fugletårnet.


DOF-Vestjylland har arrangeret Fuglenes dag i mange år og her kan du se hvordan arrangemmentet spændte af i 2017