Forårsfugle i sommervejr i Vejlerne

Referat af DOF Vestjyllands bustur til Vejlerne, lørdag den 26. maj 2018

Humøret var højt, da de første Ringkøbing-deltagere steg ombord i bussen kl. 6, både ved udsigten til masser af fugle, masser af hyggelig folk og til en vejrudsigt, der lovede sol, op til 25 grader og næsten igen vind. Med opsamling ved


Brejningkrydset, i Holstebro og i Vinderup var gruppen fuldtallig, da Jens bød velkommen kl. 7.30 og Karsten satte kurs mod Sallingsundbroen. Straks herefter blev artslisten taget i brug.

Da især Ringkøbing-deltagerne begyndte at blive kaffetørstige, efterlyste de den i turbeskrivelsen lovede kaffepause med basser og "en lille skarp" af Mariannes bryg. Men Jens meddelte, at fordi vi skulle nå Feggesundfærgen, var kafferasten udsat til 1. stop i Vejlerne. I stedet fik vi Pouls fortælling af myten om Kong Fegge, mens vi nærmede os Feggesundfærgen. På den kun 7 min. lange sejltur så nogle Stor præstekrave og andre en sæl. Flere sæler solede sig på sten i Dråby Vig.

Kl. 8.50 ankom vi til Vejlerne og 1. stop: Bygholmtårnet. Allerede mens kaffe, basser og snaps blev nydt på parkeringspladsen, kom kikkerter og teleskoperne i brug. Herfra så vi meget flotte klyder og havterner på rede, og langt ude en siddende havørn, mens landsvaler svirrede om ørerne på os. Grågæs med ællinger vrimlede overalt. To gæs paraderede hele 10 ællinger på vandfladen. Nu var temperaturen allerede 22 grader og det var absolut vejr til de shorts, de fleste havde på.


                                               Obs. ved Bygholm Tårnet

Næste stop var Han Vejle med udblik over Selbjerg Vejle. Her var vi fra 10.45-12.30. Fra de lange gangbroer gennem rørskoven og den velgennemtænkte, hævede platform hørte og så vi flere sangere som havesanger, bogfinke, rørspurv, sivsanger, sortstrubet bynkefugl samt gøg. Flere så sortterner, men de var langt væk og da de kredsede over vandfladen uafbrudt, var de svære at fange i teleskoperne. En dværgmåge vakte glæde, men størst begejstring vakte flyvende rørdrum, der gav en æresrunde på mere end et halvt cirkelslag, så alle fik set den. På vej derfra i bussen så vi pludselig sortterner tæt på vejen. Flinke Karsten stoppede, alle myldrede ud og fik set sortterner i elegant flugt efter insekter.

            
Havet af tagrør ved Han Vejle/Selbjerg Vejle


Platformen, der giver udsyn over rørskoven, Selbjerg Vejle

Herefter gik kursen mod Bulbjerg, hvor vi fik frokost i et formidabelt vejr med sol og 24 grader. Den smule vind, der var, kom fra øst, så der var fuldstændig læ i ”frokoststuen”. En virkelig sjælden oplevelse ved Vesterhavet. Siddende ved borde og bænke på et græsklædt plateau på toppen af klitten havde vi hele kysten bredt ud foran. Det må være Danmarks flotteste udsigt.


            
   Frokost ved Bulbjerg med Danmarks flotteste udsigt


Efter frokosten tog vi opstilling på toppen af Bulbjerg for at betragte riderne, der dels lå på havet nedenfor "fuglefjeldet", dels kredsede nedenfor skrænten. Vi blev dog enige om, at vi så dem bedre fra stranden, hvorfor de fleste tog trappen ned til stranden og fik udsyn til en ridekoloni, hvor hver eneste kvadratcentimeter hyldeplads på den lodrette skrænt er udnyttet til reder. Der var mildest talt trængsel på "fuglefjeldet". Riderne lod sig heldigvis roligt betragte og tog ikke notits af de mange mennesker med teleskoper og kameraer.

           
Livet i ridekolonien på Bulbjerg betragtes Foto: Hardy Pedersen


Kl. 14 samlede Karsten os op ved en parkeringsplads lige ovenfor stranden ved ridekolonien. På vejen derop udpegede Jens på klitheden to botaniske sjældenheder i fuldt flor: Blodrød storkenæb og klitrose.

Dagens sidste stop var ved Tømmerbytårnet fra kl. 14.20-14.50. Her så de fleste et par af gråstrubet lappedykker på rede og med redemateriale i næbbet samt en meget smuk lille gråsisken i en nøgen gren lige ud for tårnet. Også her var der mange grågæs med ællinger.

Hjemturen blev påbegyndt kl. 14.50. Denne gang gik turen over Vildsundbroen. Både udturen over Salling, Sallingsund og Nordmors langs Dråby vig og over Feggesund, rundturen i Vejlerne og til Bulbjerg/Vesterhavet og hjemturen tværs over Mors var en stor fryd, fordi alt blomstrede og fordi vi næsten hele tiden havde udsigt til Limfjorden med "bredning og sund og kringlet vig" i "Sallingland, Thyland og andre lande", der "hilser hverandre med mågeskrig" og hvori "lyset slår blink". Sådan en forårsdag med sommervejr bliver vort land ikke smukkere. "Sallingland, Thyland" og Vestkysten er da noget af det smukkeste, vi har. (Citater fra "Blæsten går frisk over Limfjordens vande" af Erik Bertelsen).

Tænk, at man som medlem bare kan sætte sig til rette i bussen og nyde alt det, vi blev præsenteret for. Det var en sand fornøjelse. Mange tak til DOF Vestjylland, arrangørerne og Karsten for en hyggelig, behagelig, smuk og fuglerig tur med perfekt vejr.


Antal arter set på turen: 83
Dagens fugl: Flyvende rørdrum

        


Antal deltagere: 38 – i stor udstrækning ”stamgæster”

Chauffør: Karsten Nohns, Møllers Busser

Turplanlæggere og -ledere: Marianne Linnemann, Jens Ballegaard og Poul Krag

Referent: Jonna Odgaard


Fotos af folk: Jonna Odgaard og Hardy Pedersen
Fotos af fugle: Lene Ørskov