Skestorke i Skjern Enge søndag den 17. juni 2018

Skestorkene viste sig fra deres positive side denne søndag. Omkring 22-24 personer deltog i turen. Vi startede i det store fugletårn ved Lønborg-Skjernåvej med nul skestorke. Vi fortalte om skestorkenes biologi og adfærd – og det hjalp. Næsten ubemærket stod der 11 skestorke ude i Vesterenge og to mere kom til, så de nemt kunne studeres i teleskoperne.


I tilgift fik vi en havørn både siddende og flyvende, en rørhøg og knarand med to ællinger. Da vi var på vej ud ad p-pladsen for ar køre til Lønborggårdtårnet kom 5 traner flyvende fra Vester Enge i retning mod Lønborg Hede. 


I Lønborggårdtårnet fik vi skestorkene tæt på. Der gik i alt 11 skestorke spredt ud over søområderne i Præstholm og Stavnsholm. Her kunne bla fjerdragt, næb og fødesøgning studeres også helt uden kikkert. I hættemågekolonien med ca 400 hættemåger så vi masser af store unger.


Sidste stop var broen over Stygbæk ved Skaven med udsigt til Høje Sande, hvor omkring 80 skestorke stod og rastede. Flere skestorke kom flyvende til, måske dem vi havde stået og set på i Lønborggårdtårnet.

Alt i alt en rigtig fin eftermiddag, når der var inviteret til skestorketur - masser af skestorke og fint ekskursionsvejr uden varmeflimmer.


Turledere: Børge Vistisen, Tage Madsen og Marianne Linnemann

ref. Marianne