Det tyske vadehav forår 2019

Lokalafdelingen planlægger en 4-dages bustur til det tyske vadehav – Nationalpark Slesvig – Holstensk Vadehav  for DOF- Vestjyllands medlemmer samt disses eventuelle ledsagere fra 13. til 16. april 2019.


I denne forbindelse vil vi gerne her have en interesse-tilkendegivelse fra jer - altså ikke en tilmelding i første omgang.

Nationalparken er den største nationalpark i Centraleuropa. Området kaldes geografisk Nordfrisland, og strækker sig fra Eideren i syd til Videåen i nord. Det tyske vadehav består af lavtliggende marskområder med koge og halliger.


På turen skal vi opleve nogle af det nordtyske vadehavs natur- og kulturperler. Turen er primært en fugletur, hvor vi oplever fuglelivet i de mest fuglerige marskområder og koge , øen Hallig Hooge, storkebyen Bergenhusen og Friedrichstadt, der også kaldes "Lille Amsterdam".


I april ses store mængder af forskellige arter af gæs og de fleste arter af vadefugle bl.a knortegås, dværgmåge, strandhjejle, stor præstekrave, lille kobbersneppe, islandsk ryle, hvidbrystet præstekrage, nordisk lappedykker, krumnæbbet ryle, temminckryle.


Vi regner med en max. pris på 2100 kr-. I prisen indgår transport i bus, overnatning i dobbeltværelser på strandhotel, forplejning (excl. drikkevarer) og guidning.


Vi vil gerne have en tilkendegivelse fra jer om interesse for denne tur senest 15. august 2019 på mail til Marianne Linnemann

På baggrund af interessen vil udvalget arbejde videre med planerne.


Venlig hilsen
Ekskursionsudvalget v/ Mariannne, Poul og Jens