Kom til Fuglenes Dag 2019 - søndag d. 26. maj

Sangfuglene vender tilbage til Danmark fra varmere himmelstrøg i maj måned og markerer dermed, at foråret nu er på sit højeste. Søndag den 26. maj inviterer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) igen til Fuglenes Dag ved Hjerl Hede og Skjern enge. og Skovlund plantage. På denne dag kan du nyde synet af de mange sangfugle og lære deres sang bedre at kende.

På Fuglenes Dag er sangfuglene ankommet fra deres vinterkvarterer i Afrika for at yngle i Danmark. Derfor har du en enestående mulighed for at lære de trækkende danske sangfugle at kende. Der vil være arrangementer i hele landet på dagen, og DOF's dygtige, frivillige guider vil gøre deres bedste for at give deltagerne en god oplevelse og husk endelig din kikkert.


På Fuglenes Dag kan man i Vestjylland vælge at komme med på en tur gennem det idylliske frilandsmuseum Hjerl Hede ved Sevel med de gamle, smukke bygninger, gadekær, kirke, sø og mose til Danmark største hedesø, Flyndersø. Søen er omgivet af skov med mange syngende småfugle, og her kan den toppede lappedykker opleves på vandet. Vandreturen starter kl. 7 og varer et par timer.


På Skjern enge er der 2 arrangementer, dels et morgen arrangement ved Lønborggaard med start kl. 7.00 hvor der kigges efter sangfuglene omkring i herregaarden og fra kl. 9.00 er der åbent i Hestholmtårnet til snak om kig på fuglene i Skjern enge. Turen 

              


Fuglenes dag på Hjerl Hede


Tidspunkt:
Søndag d. 26. maj kl. 07:00 - 09:30
Mødested: Hovedindgangen Museet, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf. 23315601
Arrangør: DOF Vestjylland


En vandretur på et par timer gennem det idylliske frilandsmuseum med de gamle, smukke bygninger, gadekær, kirke, sø og mose til Danmarks største hedesø: Flyndersø, omgivet af skov med mange syngende småfugle. På søen ses den toppede lappedykker og skarven. Medbring kikkert. Gratis adgang!


Fuglenes dag Skjern Enge


Tidspunkt
: Søndag d. 26. maj kl. 07.00 - 09.00 og 09.00 - 12.00
Mødested: Lønborggård P-Pladsen, Løndborggårdsvej 2, 6880 Tarm
Turleder: Jens Hasager tlf. 2072 8378 og Marianne Linnemann tlf. 2014 5010


Turen starter med en tidlig morgenvandring, hvor vi tager ud og lytter til fuglenes fantastiske sang. Hannernes sang opmuntrer hunnerne til at bygge rede og lægge æg. Senere (kl. 09.00 - 12.00) kigger vi på yngle- og trækfugle fra fugletårnet.