Fuglenes dag - 2019 - Hvordan gik det!

Ikke det mest optimale vejr til Fuglenes dag, men alligevel fik deltagerne på de 2 lokationer i det vestjyske ganske udmærkede oplevelser og her under kan du læse referatet fra henholdsvis Hjerl hede og Lønborggaard /Skjern enge, som alt i alt begge steder fik afholdt et godt arrangement og at alt i altt ca. 90 deltagere tog imod tilbudet er jo også ganske fint!

Hjerl hede:


Fuglenes Dag på Hjerl Hede gik over alt forventning.


Det styrtregnede kl. 6 og regnen blev ved til kl. 07.15.
Alligevel dukkede der folk op fra både nær og fjern.
I alt 23 personer. Heri blandt tre børn.

Vejret artede sig nu fra den bedste side med sol og alle fuglene var på plads.
Knopsvanen havde hele 8 små svanikker og gråanden 6.

Skovpiberen lavede sig sangflugt, og den grå fluesnapper og rødstjert var der også.


Til slut ved kaffen sås en trane flyve hen over os og lidt senere en gammel havørn.


Altså en rigtig fin morgen. Smile


Mange hilsener
Leif


Lønborggaard og Skjern enge


Søndag den 26. maj startede med regnvejr, det var køligt og skyet. 6 morgenfriske og ikke regnvejrsforskrækkede personer mødte op kl 7 på Lønborggårds P-plads for at tage med Jens Hasager på fugleturen i Lønborggårds lille, men fuglerige bøgeskov, og videre på diget ud mod Skjern Enge. På turen blev der både set og/ eller hørt skovens fugle, måger og vandfugle. 41 arter blev det til: Landsvale, bysvale, gøg, tornsanger, gråkrage, solsort, sølvmåge, stormmåge, munk, bogfinke, gærdesmutte, fasan, ringdue, havesanger, gransanger, stær, skovpiber, musvit, løvsanger, grå fluesnapper, hættemåge, spætmejse, gulbug, rørhøne, rødben, gråand, knopsvane, toppet lappedykker, blåmejse, rørsanger, skovspurv, fiskehejre, rørhøg, sivsanger, rørspurv, stillits, skestork, tornirisk, gravand, grågås og sanglærke. Jens var godt tilfreds med morgenens artstal til trods for at gulspurv, bomlærke, sangdrossel, gærdesanger, husskade og grønirisk, som burde have været der, ikke gav sig til kende.


KL. 9 stod Tage og jeg klar med rundstykker og teleskoper i Hestholmtårnet. Vejret blev aldrig godt. Regnen holdt op, men det blæste og var køligt, så vinterfrakken kom i brug - forhåbentlig for sidste gang i flere måneder. Formiddagen igennem dukkede der folk op i fugletårnet til et rundstykke, teleskopkig og en snak om både fugle, Skjern Enge og naturområdets betydning for fuglelivet og nationalparkprojektet. En bus med 19-20 Bjesk-klub medlemmer fra Herning kiggede forbi på deres dagsudflugt.


Desværre bød dagen ikke på nogen sensationer. Det var faktisk en stille formiddag rent fuglemæssigt. I alt 20 arter blev det til fra fugletårnet: Sølvhejre, taffeland, troldand, gravand, gråand, skeand, skarv, fiskehejre, gul vipstjert, toppet lappedykker, knopsvane, hjejle, gråkrage, hættemåge, landsvale, skestork, rørhøg, rørspurv. Desværre kom havørnen ikke flyvende forbi.


Vi fik ikke umiddelbart nye medlemmer, men Tage og jeg havde en hyggelig dag og de 60 personer (heraf 2 børn), der dukkede op i fugletårnet virkede nysgerrige, interesserede og glade.


Marianne Linnemann