Tur d. 8/6 2019 til Svingel Engsø

To deltagere, nemlig Tine fra Tim Kirkeby og Søren fra Herning, mødte op denne blæsende lørdag.
Med ti sekundmeter og stigende var turen, der især var baseret på småfugle og deres, sang lidt udfordret af vejrliget. Men det forblev tørt.

Vi startede på Stadil kirkegård med udsigt over Stadil Fjord, hvor rørhøgen glimrede ved sit fravær.

Men på turen, hvor vi senere gik forbi præstegårdshaven og senere endnu langs Svingel Engsø hørte vi hurtigt gransanger, gulspurv, gærdesmutte, bogfinke, sanglærke, munk, tornsanger. Vi så en god rørspurv han. Vi så et utal af skarver i luften, dertil gråand og knopsvane samt landsvale. Græshoppesanger og blåhals svigtede.


Vi kørte til sidst til den nordlige ende af engsøen, hvor vi så skarvkolonien tættere på, samt hættemågekolonien. Herfra sås toppet lappedykker og troldand. Kærsangeren var ikke aktiv i det blæsende vejr, men efter det officielle farvel hørtes endelig rørsangeren.


Peter Leth Olsen