Seniorturen til Lille Vildmose 22.8. blev en indholdsrig tur

15 forventningsfulde seniorer mødtes ved brandvagt tårnet kl. 10. Det vil sige, at vi fra Sevel kom to min. for sent, da vi lige måtte stoppe ved Birkesø for at se på to kongeørne, der fløj hen over skoven her.

Efter en tur op i tårnet blev morgenkaffen drukket, mens to traner og mange viber fløj op, da to jagende rørhøge kom forbi.


Dernæst gav en tur til Portlandmosen en fin 2-3k kongeørn samt sangsvaner og en dueurtsværmer larve på gangbroen.


På Hegnsvej sås mange dobbeltbekkasiner, og nok så spændende 4 helt små sorte unger af lille lappedykker, to brushøns, en sorthalset laappedykker i vinterdragt og en unge af gråstrubet lappedykker. Igen 2 sangsvaner og trane der trompeterede. Ved Grønvej hele 6 traner og en sølvhejre foruden viber og en stor flok hjejler.


                                    Der drikkes kaffe ved Birkesø og arterne noteres ned.  


Frokosten blev indtaget ved den nye store Birkesø, som var fyldt med vand. Mange troldænder, svaler og mursejlere samt 20 skestorke. På vej mod Toftetårnet en musvåge og igen tårnfalke samt to sølvhejrer, tre fiskehejrer og en skestork.


Sidste stop var Toftesø tårnet. Igen troldænder og rørhøg, men ingen ørne.
Men da vi kl. 14.40 stod på parkeringspladsen og tog afsked med hinanden, kom pludselig en spurvehøg og lavede opvisning for os. Hvilket punktum for en god tur!


En stor tak til deltagerne for deres store iver og interesse.


Leif Novrup
turleder