Årstidens Fugle på Harboøre Tange!

På trods af en ikke alt for lovende vejrudsigt mødte der alligevel 18 deltagere op til turen på Harboøre Tange. Efter velkomst af Peder og Allan, gennemgik Allan programmet for formiddagen.

Første stop var syd for Cheminova hvor vi så både på fjorden og


Lagunen vest for jernbanedæmningen. Lagunen bød mest på knopsvaner, blishøns, pibeand ,taffeland og troldand. En enkelt rørhøg søgte at finde føde der.


På fjordsiden varder især mange toppede skalleslugere ca 400, mange gråænder, 5 storspover og en musvåge.
I fugleskjulet fortalte Allan om anlæggelsen af de to rævesikre øer i Lagunen og om den historiske udvikling af området og de nyeste tiltag. Her havde vi nok 1000 grågæs, rigtig mange pibeænder, krikænder og nogle få vadefugle og 3 skestorke. Da det kneb lidt at vi alle kunne være i skjulet på en gang. Delte vi os så en del sad på læsiden og drak kaffe mens de andre obsede.


Et kort besøg ved høfde 42 gav kun lidt sortænder, nogle sandløbere og en stenpikker.


Afslutningsvis kørte vi en tur langs Veserne, hvor vi blandt andet havde landsvale, digesvale, små lappedykkere, blishøns og taffelænder.


Tak til alle fremmødte og til Allan for en fin tur.


Peder!