Generalforsamling 2020 i DOF-Vestjylland

I følge DOF-Vestjyllands vedtægter meddeles hermed,  at foreningens ordinære generalforsamling afholdes:  

Tirsdag d. 28. januar kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter, med flg. dagsorden!


1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg til bestyrelsen.

6. Valg af revisor

7. Forslag til beslutning

8. Eventuelt


Såfremt der kommer forslag til punkt 7 og/eller 8 vil de blive meldt ud her, mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Endvidere skal aftenens deltagere også hjælpe med til, at kårde årets fuglefoto 2019 i Vestjylland!


Bestyrelsen

DOF-Vestjylland