Boligbirding - 2020

I 1. halvår af 2019 gennemførte DOF en Boligbirding-konkurrence med 139 deltagere fra 13 lokalafdelinger, med DOF-Vestsjælland, som tovholder. I alt blev der registreret 205 forskellige fuglearter fra deltagernes matrikler.

Måske læste du om konkurrencen på lokalafdelingens hjemmeside eller du har hørt om den fra nogle af deltagerne, men nu er det officielt, at vi dyster igen på landsplan og skulle du have lyst at deltage, så er du meget velkommen.

Herunder kan du læse om konkurrencereglerne og hvordan man tilmelder sig, samt yderligere generel information. DOF-basen bruges til at registrere de fuglearter man ser. Hvis du ikke er bruger af DOF-basen endnu, er denne konkurrence en god mulighed for at komme i gang, det var der nemlig flere af deltagerne fra foråret, som gjorde.


I DOF-Vestjyllands område deltog 25 ornitologer fra alle vores 6 kommuner og flere af deltagerne har tilmeldt sig igen, hvilket kan gøres til Lars HH, der ligesom i 2019 konkurrencen vil koordinere i det vestjyske i form af opslag på hjemmesiden og Facebook, samt svare på spørgsmål og hvad der ellers kommer hen ad vejen!               


Tilmelding og regler                             Opdateret 27/11-2019 LB


Boligbirding løber fra og med 1. januar til og med 30 juni 2020 og dækker hele landet.

Reglerne for deltagelse er som følger:

1. Observationerne skal indtastes i DOFbasen.
2. Observationerne skal foretages fra boligen. Det inkluderer observationer foretaget i omgivelser nær boligen som fra haven, fra gårdspladsen eller fra altanen. Eneste krav er, at når du registrerer en fugl (art), skal du være på din matrikel.
3. Fuglene kan både ses eller høres.
4. Der må både benyttes kikkert og teleskop.
5. Der må gerne fodres.
6. En art tæller kun en gang, selv om der ses forskellige racer. Altså er eksempelvis Sydlig og Nordlig Halemejse kun én art, og sp. registreringer tæller ikke.
7. I feltet "Noter" under Turens Data (felt nr 7), skal der skrives Boligbirding, hver gang du registrerer en tur med en ny art i konkurrencen.
8. For hver ny art man ser eller hører, skal der i noten under art fortløbende indtastes B1, B2, B3. Som Gråspurv (B1), Solsort (B2), Stor Flagspætte (B3) osv. B står for Boligbirding og formålet er at lette opgørelsen af resultaterne. Du behøver kun at registrerede hver art en gang.
9. Har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig oprettes en tur for hver lokalitet, når du registrerer dine observationer. Ser man for eksempel ud mod Sorø Sø fra stuen skrives de observationer i turens data som lokalitet Sorø Sø, og ser man ud over Sorø By fra køkkenet, så skrives de observationer i turens data som lokalitet Sorø By. Og der skal stadig skrives Boligbirding og fortløbende tal for de nyregistrerede arter.
10. Du kan komme med i konkurrencen i hele perioden, men jo før du kommer i gang jo flere arter er der mulighed for.
11. De sidste indtastninger skal være foretaget senest den 10. juli.
12. Gråsisken (Lille hhv Nordlig) er slået sammen til 1 art i dette projekt.


Tilmelding er ikke nødvendig (vi finder alle deltagere ved søgning i DOFbasen), men det vil lette vores arbejde med klargøring af skemaer/tabeller og registrering af resultaterne, hvis du oplyser følgende:


1. Navn og Lokalafdeling (hvor du deltager i konkurrencen - kunne være dit sommerhus)
2. DOFbase obsevatørkode, det er den du bruger, når du logger på, for eksempel 4500LBR
3. Adresse eller i hvert fald postnummer

Tilmelding i Vestjylland til Lars HH


Deltagerne er velkomne til at få hjælp omkring brugen af DOFbasen hos den lokale DOFbase-koordinator (kan ses i DOFbasen).
Vi ser frem til en spændende fugledyst.


Flotte præmier

For at stimulere interessen for projektet har DOF Vestsjællands bestyrelse besluttet at sponsorere projektet med 3 flotte præmier - De tre vindere vil få tilsendt et gavekort på 500 kr til Naturbutikken.


Den samlede vinder af hele konkurrencen - flest Boligbirding arter i løbet af 1. halvår - må nøjes med æren. Hermed har vi imødekommet de klager, vi fik sidste år om, at betingelserne for at se mange arter ikke er lige gode for alle.


Den første præmie tilfalder en deltager fra den lokalafdeling, der får registreret flest arter - her har jyderne desværre en fordel, som vi ikke lige kan kompensere for. Vi trækker lod blandt de deltagere fra afdelingen, som har holdt ved hele perioden, dvs fået registreret nye arter i mindst 5 af de 6 måneder projektet kører.


Du optimerer dine muligheder for at vinde ved at være med starten, og ved at få andre fra din afdeling til at deltage.
Den anden præmier er forbeholdt vores eget område. Vi har delt skemaet fra Vestsjælland op i kommuner. Da der altid bliver set flest fugle i Odsherred har vi valgt at forsøge, at kompensere for dette - selv om det er ikke givet, at det samme gælder for Boligbirding. Det gør vi ved at sammenligne det antal arter, der er registreret i Boligbirding med det antal arter, der i alt er registreret i den pågældende kommune i den samme periode. Vi har rettet skemaet fra sidste år til, så man kan se, hvordan disse tal faldt ud i 2019. Præmien fordeles samme princip, dvs lodtrækning blandt de deltagere i den pågældende kommune, der har registreret nye arter i mindst 5 af de 6 måneder projektet kører.
Også her optimerer du dine muligheder for at vinde ved at være med starten, og ved at få andre fra din kommune til at deltage.


Den sidste præmie går til vinderen af en gættekonkurrence. Sidste år skulle man gætte det samlede antal arter, der blev registreret i Boligbirding 2019. En analog gætteleg i 2020 vil nok ikke have samme "overraskende" effekt, og buddene må forventes at blive "klumpet" meget sammen - så der nok i sidste ende skal en lodtrækning til at finde vinderen. For at undgå dette har vi valgt et lidt mere kringlet og vanskeligt gættespørgsmål: Hvilken lokalafdeling bliver nr 7 i konkurrencen og hvor mange arter, bliver der set i Boligbirding 2020 i dette området. Du skal afgive dit bud senest 31/1 2020 pr mail til Lasse Braae 


Kun deltagere, der har deltaget i projektet i hele perioden (har fået registreret nye arter i mindst 5 af de 6 måneder projektet kører), kan vinde gættekonkurrencen. Du har antagelig også mulighed for at forøge dine vinderchancer i denne konkurrence, men det er nok ikke lige så simpelt som i de to foregående.


Afslutning


I foråret blev der skrevet flere artikler på vores lokale DOF-Vestjylland om Boligbirding konkurrencen i foråret og her kan du læse hvordan det gik afslutningsvis!


DOF-Vestsjælland har udsendt en invitation og tillige er der på deres hjemmeside mulighed for at finde andre artikler og oversigter fra googledocs, som er det program hvori konkurrencen bliver registreret og styret. Oversigterne ligger til venstre under fanen projekter>boligbirding.


Der er også oprettet en Boligbirding-Facebook gruppe, hvor der også er mulighed for at melde sig på og efterfølgende se de informationer, som tovholdere og deltagere lægger på!


God fornøjelse
DOF-Vestjylland, Lars HH