Kommuneobs 2012 - "Arter"

Artsliste 2012

Fugleart He Ho I-B Le R-S St
Aftenfalk


1 1
Agerhøne 1 1 1 1 1 1
Alk
1
1 1
Allike 1 1 1 1 1 1
Almindelig Kjove
1
1 1
Almindelig Ryle
1 1 1 1 1
Almindelig Ryle (nordlig)


x

Almindelig Skråpe


1 1
Atlingand
1 1 1 1
Bjergand 1 1
1 1
Bjergirisk

1 1 1 1
Bjerglærke


1 1
Bjergpiber1
Bjergvipstjert 1 1 1 1 1 1
Blisgås
1 1 1 1
Blisgås, Grønlandskx
Blishøne 1 1 1 1 1 1
Blå Kærhøg 1 1 1 1 1 1
Blåhals
1
1 1
Blåmejse 1 1 1 1 1 1
Bogfinke 1 1 1 1 1 1
Bomlærke 1 1 1 1 1 1
Bramgås
1 1 1 1
Brilleand1
Broget Fluesnapper

1 1 1
Brushane 1 1
1 1
Bynkefugl 1 1 1 1 1
Bysvale 1 1 1 1 1 1
Canadagås
1 1
1 1
Digesvale 1 1 1 1 1 1
Dobbeltbekkasin 1 1 1 1 1 1
Dompap 1 1 1 1 1 1
Duehøg 1 1 1 1 1 1
Dværgcanadagåsx
Dværgfalk 1 1 1 1 1
Dværgmåge 1 1 1 1 1
Dværgryle
1 1 1 1
Dværgterne
1
1 1 1
Ederfugl
1
1 1 1
Engpiber 1 1 1 1 1 1
Engryle


x

Engsnarre1
Enkeltbekkasin
1
1 1 1
Fasan 1 1 1 1 1 1
Fiskehejre 1 1 1 1 1 1
Fiskeørn 1 1 1 1 1 1
Fjeldvåge 1 1 1 1 1 1
Fjordterne 1 1 1 1 1 1
Fløjlsand
1
1 1
Fuglekonge 1 1 1 1 1 1
Fuglekongesanger1
Fyrremejse1
Gransanger 1 1 1 1 1 1
Gravand 1 1 1 1 1 1
Græshoppesanger
1 1 1 1
Grønbenet Rørhøne 1 1 1 1 1 1
Grønirisk 1 1 1 1 1 1
Grønsisken 1 1 1 1 1 1
Grønspætte 1 1 1
1
Grå Fluesnapper 1 1 1 1 1 1
Gråand 1 1 1 1 1 1
Grågås 1 1 1 1 1 1
Gråkrage 1 1 1 1 1 1
Gråmåge
1
1 1
Gråsisken sp.
xGråspurv 1 1 1 1 1 1
Gråstrubet Lappedykker 1 1 1 1 1 1
Gul Vipstjert
1 1 1 1 1
Gul Vipstjert - Gulhoved.


x x
Gul Vipstjert - thunbergi


x

Gulbug 1 1 1 1 1 1
Gulspurv 1 1 1 1 1 1
Gærdesanger 1 1 1 1 1 1
Gærdesmutte 1 1 1 1 1 1
Gøg 1 1 1 1 1 1
Halemejse 1 1 1
1 1
Halemejse Nordlig
xHalemejse sydl. x

1

Havesanger 1 1 1 1 1 1
Havlit
1
1 1 1
Havterne
1 1 1 1 1
Havørn
1 1 1 1 1
Hedehøg
1

1
Hedelærke 1 1 1
1
Hjejle 1 1 1 1 1 1
Huldue 1
1 1 1
Husrødstjert 1 1 1 1 1
Husskade 1 1 1 1 1 1
Hvepsevåge
1 1
1
Hvid Stork

1
1
Hvid Vipstjert 1 1 1 1 1 1
Hvid Vipstjert Sortrygget
x
x

Hvidbrynet Løvsanger1
Hvidklire 1 1 1 1 1 1
Hvidnæbbet Lom


1 1
Hvidskægget Terne1
Hvidv. Måge, Baffinmåge


x

Hvidvinget Korsnæb

1 1 1
Hvidvinget Måge
1
1 1
Hvidvinget Terne1
Hvinand 1 1 1 1 1 1
Hættemåge 1 1 1 1 1 1
Høgesanger1
Indisk gås


x x
Isfugl 1 1 1 1 1 1
Islandsk Ryle
1
1 1
Islom


1 1
Jagtfalk1
Jernspurv 1 1 1 1 1 1
Karmindompap


1

Kaspisk Måge


1

Kernebider 1 1 1 1 1
Klippe/Tamdue 1 1
1 1 1
Klyde 1 1 1 1 1 1
Knarand 1 1
1 1 1
Knopsvane 1 1 1 1 1 1
Knortegås, Lysbuget
1
1 1 1
Knortegås, Mørkbug.
x 1 x x x
Kongeørn 1
1
1
Kortnæbbet gås 1 1 1 1 1 1
Korttået Træløber 1
1
1
Krikand 1 1 1 1 1 1
Krognæb

1 1

Krumnæbbet ryle
1 1 1 1
Kvækerfinke 1 1 1 1 1 1
Kærløber1
Kærsanger 1 1 1 1 1 1
Landsvale 1 1 1 1 1 1
Lapværling

1 1 1 1
Lille Gråsisken 1 1 1 1 1 1
Lille Kjove


1 1
Lille Kobbersneppe
1 1 1 1 1
Lille Korsnæb 1 1 1 1 1 1
Lille Lappedykker 1 1 1 1 1 1
Lille Præstekrave 1 1 1
1
Lille Skallesluger 1 1 1 1 1 1
Lomvie
1
1 1 1
Lunde


1

Lundsanger


1

Lærkefalk

1
1
Løvsanger 1 1 1 1 1 1
Mallemuk
1
1 1
Mellemkjove
1
1 1
Misteldrossel 1 1 1 1 1 1
Mosehornugle
1
1 1
Mudderklire 1 1 1 1 1 1
Munk 1 1 1 1 1 1
Mursejler 1 1 1 1 1 1
Musvit 1 1 1 1 1 1
Musvåge 1 1 1 1 1 1
Natravn 1 1 1 1 1
Nattergal 1 1

1
Natugle 1 1 1
1
Nilgås

1
1
Nordisk Lappedykker


1 1

Nøddekrige1
Odinshane
1

1
Pibeand 1 1 1 1 1 1
Pibesvane 1 1 1 1 1 1
Pirol1
Plettet Rørvagtel1 1
Pomeransfugl
1
1 1
Pungmejse
1

1
Ravn 1 1 1 1 1 1
Ride
1
1 1
Ringdrossel

1 1 1 1
Ringdue 1 1 1 1 1 1
Rosenstær
1

1
Rovterne1
Rød Glente 1 1 1
1
Rødben 1 1 1 1 1 1
Rødhals 1 1 1 1 1 1
Rødhalset gås1
Rødrygget Tornskade 1 1 1 1 1
Rødstjert 1 1 1 1 1 1
Rødstrubet Lom
1
1 1 1
Rødstrubet Piber


1

Rødtoppet Fuglekonge1
Rørdrum
1
1 1
Rørhøg
1 1 1 1 1
Rørsanger 1 1 1 1 1 1
Rørspurv 1 1 1 1 1 1
Råge 1 1 1 1 1 1
Sabinemåge1
Sandløber
1
1 1
Sangdrossel 1 1 1 1 1 1
Sanglærke 1 1 1 1 1 1
Sangsvane 1 1 1 1 1 1
Sildemåge 1 1 1 1 1 1
Sildemåge Britisk


x x
Silkehale 1 1 1
1 1
Silkehejre


1 1
Sivsanger
1
1 1 1
Sjagger 1 1 1 1 1 1
Skarv 1 1 1 1 1 1
Skeand 1 1 1 1 1
Skestork
1
1 1
Skovhornugle 1 1 1 1 1
Skovpiber 1 1 1 1 1 1
Skovsanger 1 1 1 1 1
Skovskade 1 1 1 1 1 1
Skovsneppe 1 1 1 1 1 1
Skovspurv 1 1 1 1 1 1
Skægmejse
1
1 1
Skærpiber
1
1 1 1
Slørugle1
Småspove 1 1 1 1 1
Snegås
x

x
Snespurv
1
1 1 1
Sodfarvet Skråpe


1 1
Solsort 1 1 1 1 1 1
Sort Glente


1 1
Sort Stork1
Sortand
1 1 1 1 1
Sortgrå ryle
1
1 1
Sorthalset Lappedykker
1
1 1
Sorthovedet Måge


1 1
Sortklire
1
1 1 1
Sortkrage 1 1 1 1 1 1
Sortmejse 1 1 1 1 1 1
Sortspætte 1
1
1
Sortstrubet Bynkefugl 1 1 1 1 1
Sortstrubet Lom
1
1 1 1
Sortterne 1 1

1
Spidsand
1
1 1
Splitterne
1
1 1 1
Spurvehøg 1 1 1 1 1 1
Spætmejse 1 1 1 1 1 1
Stenpikker 1 1 1 1 1 1
Stenvender
1 1 1 1 1
Steppehøg1
Stillits 1 1 1 1 1 1
Stor Flagspætte 1 1 1 1 1 1
Stor Gråsisken
1

1 1
Stor Hornugle

1
1
Stor Kobbersn. Island.


x x
Stor Kobbersneppe
1
1 1
Stor Korsnæb
1
1

Stor Præstekrave
1 1 1 1 1
Stor Skallesluger 1 1 1 1 1 1
Stor Stormsvale


1 1
Stor Tornskade 1 1 1 1 1 1
Storkjove
1
1 1
Stormmåge 1 1 1 1 1 1
Storpiber1
Storspove 1 1 1 1 1 1
Strandhjejle
1 1 1 1
Strandskade 1 1 1 1 1 1
Stribet Ryle1
Stær 1 1 1 1 1 1
Sule
1
1 1
Sumpmejse 1 1 1 1 1 1
Svaleklire 1 1 1 1 1 1
Svartbag 1 1 1 1 1 1
Sydlig Nattergal1
Sædgås
x 1


Sædgås Tajga
1

1
Sædgås Tundra


1 x
Søkonge


1 1 1
Sølvhejre 1
1
1
Sølvmåge 1 1 1 1 1 1
Taffeland 1 1 1 1 1 1
Tejst1
Temmincksryle
1

1
Thorshane1
Tinksmed 1 1 1 1 1
Top. Lappedykker 1 1 1 1 1 1
Topmejse 1 1 1 1 1 1
Toppet Skallesluger
1
1 1 1
Tornirisk 1 1 1 1 1 1
Tornsanger 1 1 1 1 1 1
Trane 1 1 1 1 1 1
Troldand 1 1 1 1 1 1
Træløber 1 1 1 1 1 1
Turteldue


1

Tyrkerdue 1 1 1 1 1 1
Tårnfalk 1 1 1 1 1 1
Vagtel 1 1 1 1 1
Vandrefalk
1 1 1 1 1
Vandrikse 1 1 1 1 1 1
Vandstær 1 1 1 1 1
Vendehals 1 1
1 1
Vibe 1 1 1 1 1 1
Vindrossel 1 1 1 1 1 1