Tårnens dag


Fugle stemme kursus

Fuglekursus Ikast – Brande området.

Kom med ud i naturen omkring Ikast og Brande, og lær de mest almindelige fugles sang og kendetegn.

Kurset afholdes over 6 gange og er mest rettet mod nybegyndere.

Den første aften er på Klosterlund Naturcenter, hvor kursisterne i samråd med underviseren, aftaler steder og datoer til de resterende kursusdage.

Kursets start: Onsdag den 3. april kl. 19.00-21.00
Mødested: Klosterlund Naturcenter, Kragelundvej 6A, 7442 Engesvang

Tilmelding sker til underviser: Bo Daugaard Tlf. 23115341 eller mail bo.daugaard@mail.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuglekursus Holstebro området.

Introduktion: Skovlund den 4.4. kl. 19.00 – 21.00
Vi informerer om kursus og indhold. Introduktionsaftenen giver et bud på hvad vi kan forvente, samt noget om "at se fugle", fuglestemmer, notatteknik, fuglebøger, kikkert mv.

Fugletur ved Skovlund: 15.4. kl. 19.00 – 21.00
Vi tager en tur rundt i Skovlund plantage, lytter efter fuglestemmerne og repeterer dem, som vi havde sidste gang og føjer nogle flere til. Vi snakker om havens fugle, hvordan man tiltrækker fugle med beplantning og redekasser mv.

Lokaliteter i Holstebro 1.5. kl. 19.00 – 21.00
På aften fuglestemmetur besøger vi anlægget, kirkegården, kolonihaver mv. og afslutter på Skovlund.
Vi ser efter byens fugle og repeterer og lytter til deres stemmer.

Nissum fjord: 4.5. kl. 7.00 – 13.00
Vi besøger lokaliteter ved Nissum fjord. Felsted kog, Fjandø, Pallisbjerg enge, Nr. Vosborg m. fl. Ænder, gæs og vadefugle er målet, tillige med trækfuglene, som netop nu kommer tilbage fra vinterkvarteret en efter en.

Aften fuglestemmetur med fokus på rørskovsfugle d. 29.5. kl. 19.00 – 22.00
Borbjerg Møllesø, Borbjerg Holmgård, Brødbæk Enge

Starter med at gå en tur rundt om møllesøen og lytte til skovens og rørskovens fugle, på vandet ligger sikkert lappedykkere og svaner. Ved Borbjerg Holmgård sø er skoven et fint sted at lytte efter aftenens fugle, også her raster ænder og svaner på søen. Brødbæk Enge er et af de sikreste steder for Nattergal i Vestjylland, måske er vi også heldige med Kærsanger og andre, som er aktive i skumringen.

Undervisere: Peter R. Pedersen Derdau Tlf. 40632319 og Lars Holm Hansen

Tilmelding sker til underviser: Lars Holm Hansen Tlf. 22961317 eller mail lholmh@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuglekursus Skjern-området.

Albæk Naturcenter den 3.4 kl. 19.00 – 21.00

Introduktion: Hvorfor fugle?, fugle som miljøindikatorer, hvordan se på fugle-

stemmer, notatteknik, fuglebøger, kikkerter, lokaliteter.

Albæk Naturcenter den 10.april 19.00 21.00

Fuglestemmer, træklokaliteter, atlasprojekt

Herefter aftales 2-4 ekskursioner, hvor fuglestemmer øves i felten og der kigges

feltkendetegn og meget andet.

Mulige besøgssteder: Albæk Mose, Skænken Sø, Borris Hede, Værnengene

Sidste kursusdag: Fuglenes dag 29. maj ved Albæk Naturcenter

Underviser: Jens Hasager Kirk

Tilmelding sker til Børge Vistisen Tlf. 30821719 eller mail bv@em-bv.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle kurser koster 450 kr. uanset medlemskab af DOF, og der orienteres om betaling ved tilmelding.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aflysninger


Det sker at vi kan være nødt til at aflyse en tur.

Oftest sker det når vejret ikke er med os, og kan man ikke få besked ud til alle deltagere, kan det ske at der er deltagere der kommer til at køre forgæves

Fremover vil vi melde aflysninger ud på forsiden af hjemmesiden, og dette burde sikre at der ikke køres forgæves til en aflyst tur. Det sparer således også turlederen for at køre ud til mødestedet, blot for at orientere om en aflyst tur.

Så husk at tjekke hjemmesiden inden du kører hjemmefra

Med venlig hilsen

Turudvalget, DOF Vestjylland


Rapporter

Ynglefugletællinger - Nissum fjord

» Ynglefuglerapport 2004 (PDF 5.1 Mb)
» Ynglefuglerapport 2005 (PDF 1.4 Mb)
» Ynglefuglerapport 2006 (PDF 1.3 Mb)
» Ynglefuglerapport 2007 (PDF 0.7 Mb)
» Ynglefuglerapport 2008 (PDF 0.7 Mb)


Ynglefugletællinger - Borris Hede

» Ynglefuglerapport 2010 (PDF 4.8 Mb)


Turrapporter

» Extremadura maj 2008 (PDF 2.6 Mb)
» Tranetur Hornborgasøen april 2009 (PDF 1.8 Mb)


Ringkøbing K

Årsrapport 2016 - Fuglene i Ringkøbing K
Årsrapport 2017 - Fuglene i Ringkøbing K


Andre rapporter

» Sådan ligger landet - tal om landbruget 2011 (PDF 8.9 Mb)

Log ind

Lokaliteter

Læs mere...

Bibliografi


Læs mere...

Information

DOF-Vestjylland er en af Dansk Ornitologisk Forenings 13 lokalafdelinger
Geografisk dækker vi de 6 kommuner:
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer
Lokalafdelingen har omkring 580 medlemmer.


DOF-Vestjylland
arbejder på lokalt plan med:
- Fugle og Naturbeskyttelse
- Caretaker arbejde
- Ekskursioner og møder
- Medlemsaktiviteter
- Formidling om fugle – bl.a. på dyrskue, Skovens dag, Havens dag mv.
- Kontakt til offentlig myndigheder
– Grønt råd, Skovdistrikter, Miljøcentre, Friluftsråd mv.

Retningslinjer for kørselsgodtgørelse med projekter

Bestyrelsen har besluttet at tydeliggøre, hvor der kan udbetales kørselsgodtgørelse i forbindelse med projekter.

Medlemmer, der ønsker at gennemføre et fuglerelateret projekt kan søge godkendelse hos bestyrelsen.

Et fuglerelateret projekt kan f.eks. være: beskrivelse af egnede yngleområder for én eller flere fuglearter, bestandsregistreringer, redekasseopsætninger (enkelt arter) og lignende.

Godkendes projektet, refunderer lokalafdelingen kørselsudgifter efter gældende takster og regler.

Et projekt skal mindst beskrives med titel, formål og indhold samt tidsramme (start- og slutdato).

Bliv medlem af DOF 

og dermed:

  • Hjælpe fuglene
  • Få rabat i Naturbutikken
  • Gratis fugleture i hele landet
  • Fire numre af "Fugle og Natur"
Se mere på DOFs hjemmeside


Lokalafdelingen
formidler information her på hjemmesiden og har endvidere en facebookside oprettet.Vi har også Nyhedsbrev du kan tilmelde dig på linket herunder

Nyhedsbrev:


Tilmeld dig her

Sandeviften:
sandeviften@dofvestjylland.dk
Webmaster
webmaster@dofvestjylland.dk