Naturens År i DR - ”Vildere vidunderlige Danmark”

Arrangementer og ture lokalt sammenholdt med DR. udsendelserne ”Vildere vidunderlige Danmark”

I år er det som bekendt Naturens År, og DR giver os til foråret et helt unikt indblik i den danske natur i serien Vilde Vidunderlige Danmark. I fem programmer sætter de fokus på fem forskellige typer natur: skoven, kysten, det åbne land, søer og åer og naturen i byen. Men befolkningen skal ikke bare se naturen

på skærmen – vi skal også ud og opleve den! Gennem Vores Natur-projektet skal der være et mylder af initiativer, aktiviteter og ture, hvor danskerne inviteres ud i naturen.


Dof tager medansvar i ovenstående, idet DOF er medarrangør.
Det gør så "Fuglenes hus" i en henvendelse/opfordring til deres DOF-medlemmer herunder lokalforeningerne til at lave arrangementer i projektet "Vildere vidunderligere Danmark". For vores forenings bidrag er det, som en selvfølge, fuglene i centrum eller i tilknytning hertil, men ikke nødvendigvis.


I projektet er der 2 linier:


1. Ramasjang redder fuglene" – her er det børnearrangementer, der i samarbejde med bibliotekerne,
går ud på få børn ud i naturen.

Ramasjang opfordrer derfor DOF til at gå i dialog med de lokale biblioteker om at lave Ramasjang aktiviteter for børn.
Ramasjang kontakter i disse dage alle Danmarks biblioteker og opfordrer dem til at finde alle bøger om fugle frem, samt lave aktiviteter
. om fugle for børn.

Måske har du lyst til at være med til børneaktiviteter på bibliotekerne, så hører vi meget gerne fra dig?
Det kunne for eksempel være at arrangere en fugletur for de allermindste under titlen "Vi hjælper Ramasjang med at redde fuglene: Kom med ud og se/prøv/lær om...".


2. Arrangementer, som støtter op om DR´s naturudsendelser "Vildere vidunderligere natur". Som beskrevet i linket:
Der lægges op til, at disse arrangementer er tilknyttet de 5 naturtyper og de 5 tidspunkter, hvori de vises.På linket herefter kan I læse mere på Friluftsrådet hjemmeside. Her findes en mappe med materialer, tekst og fotos fra Vores Natur, : 


Skulle lysten til at være med på et arrangement meldes dette ind på linket.


Tovholder her lokalt er Agner Svenstrup, som kan guide og vejlede i tvivlsspørgsmål. Et eksempel er DOF-turen den 25 april, som naturligt lægges ind som arrangement.


Alle aktiviteter bliver samlet i en fælles kalender "Vores natur", som selvfølgelig omvendt kan bruges som guide, hvis man vil være med som deltager.


Agner Svenstrup