Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land

Nørskov vig, Odby sø, Vestersø, Geddal enge, Vandkraftsøen, Damsø v. Skjern enge, Holmbo kær og adskillige andre søer og tidligere vådområder fra det vestjyske er beskrevet i en ny bog "Folk og Fortællinger fra Det Tabte Land af forfatteren Kjeld Hansen. I bind 1, er der 183 historier om dem, der formede Jylland.


Bogen er netop udgivet og kan bl.a. købes i Naturbutikken hvor der også står mere om bogens indhold.
Bogen har en hjemmeside og her findes tillige i en netversion, der frit kan læses, som man har lyst Det tabte land - Netversion