Udviklingen i dansk landbrug fra cirka 1945 til 2012

Frederik har skrevet en rigtig god opgave om landvinding i det vestjyske.

Den danske natur har ændret sig meget og ikke mindst i løbet af de seneste 60 til 70 år, hvor landbrugets udvikling i samme periode har påvirket landets natur betydeligt. Landbruget er i den periode gået fra at bestå af overvejende små bedrifter på 10-15 hektar til nu at være meget større bedrifter – nogle næsten af industriel karakter. En betydelig intensivering af produktionen har siden 2. Verdenskrig sat sine markante spor i landskabet, naturen og vandmiljøet i Danmark. Naturen har måttet forandre sig sammen med landskabet og miljøet.

Med denne opgave ønskes der at redegøre for hovedtrækkene i dansk landbrugs udvikling siden krigen og at belyse følgerne for naturen af den tankegang, der i den samme periode har ligget bag landbrugets udvikling og erhvervets brug af eller syn på naturen. Dette vil ske gennem en beskrivelse og analyse af et af periodens største landvindingsprojekter (Udretningen af Skjern Å) og dernæst ved en beskrivelse og analyse af det naturgenopretningsprojekt ved Skjern Å, som få årtier senere medførte, at en betydelig del af det indvundne landbrugsland blev givet tilbage til naturen

Ved inddragelse af landvindingsloven fra 1940 og dens betydning for naturens udvikling i Danmark gennemgås reguleringsprojektet ved Skjern å i perioden 1962-68 med en belysning af de interesser og interessenter, der havde indflydelse på dette projekt. Tilsvarende vil baggrunden for Skjern Å Naturprojektet blive belyst med inddragelse af beslutningsteori.

Til slut benyttes historikken omkring Filsøs udvikling, som i perioden fra 2. Verdenskrig gik fra sø til landbrug og nu igen til sø, til at påvise den væsentlige indflydelse på naturen, som landbrugets drift og erhvervets syn på naturen, har haft siden krigen. Samtidig vil der ske en beskrivelse af det natursyn, som i dag er herskende i Danmark.

Hele den spændende opgave kan læses her