Ringkøbing K - Årsrapport 2017

Da Realdania og Ringkøbing-Skjern kommune købte arealerne, som nu hedder "Ringkøbing K" var vi nogle doffere, som synes det kunne være interessant, at se hvad der ville ske med fuglene, når de tidligere landbrugsarealer i en periode skulle konvertere til naturarealer og så efterfølgende bebygges over en længere årrække og derfor opstartedes en tællegruppe "Ringkøbing K gruppen" i slutningen af 2015 og

Læs mere...

Årets Ornitologiske Oplevelser - 4.12.2018

Cirka 70 deltagere i "Årets ornitologiske oplevelser" i Aulum d. 4. december fik godt et par timers indlæg fra 7 forskellige lokale ornitter, som hver især fortalte og viste foto fra gode fugleoplevelser fra året der gik.

Læs mere...

Senior julemødet 2018 i Sevel

Trods udsigt til regn troppede 17 seniorer op hos Leif til julemødet. Snakken gik straks i gang og en god stemning omkring rundstykkerne og kaffen gav varmen til alle. Ida havde bagt brunkager og Niels havde en flot flaske med porsesnaps med, så den gode stemning blev endnu bedre. Alle fik lov til at komme til orde og fortælle om deres bedste fugleoplevelse.

Læs mere...

Arbejdspapir - Nationalpark Skjernå

Arbejdspapir

DOF og DN´s holdning til Nationalpark Skjern Å


Nationalparkens vigtigste formål er naturen

Læs mere...

DOF Vestjylland deltager i nationalparkprocessen

Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner genoptog for snart et par år siden processen med henblik på at få etableret en nationalpark Skjern Å.

Der holdes månedlige møder i Nationalparkudvalget og i Grøn Følgegruppe, hvor indhold og vision for nationalparken drøftes og de forskellige parter fremlægger deres ønsker og krav til en nationalpark.

Læs mere...

Årets ornitologiske oplevelser - 2018

Så nærmer vi os en af julens traditioner i DOF-Vestjylland, nemlig Årets ornitologiske oplevelser, som afholdes i Aulum Fritidscenter tirsdag d.4.12. kl 19.00.

Har du et bidrag til aftenens underholdning?  


Læs mere...

Seniorturen Nissum fjord rundt den 15. november.

Endelig var der lovet solskin ! og det fik vi også ved start og slut, men derimellem diset vejr med omkring 10 grader, hvilket er fint i november.

21 veloplagte doffere startede

Læs mere...

Ekskursion til Bækbygård Strand og Vest Stadil Fjord 10. nov. 2018

På "YR" stod der, at regnen ville starte kl. 10 - og det begyndte først 10.03. Man kan da efterhånden ikke regne med noget. Men det betød, at vi 8 velpåklædte fuglekiggere havde 2 timer, der kunne bruges fornuftigt. Den første time ved havet. Vinden i SØ, så vi sad med frit udsyn til det rolige hav.

Læs mere...

Hjælp Vådområderne - Birdlife opfordrer os til at støtte kampagnen!

DOF BirdLife deltager i kampagnen #ProtectWater, som vil bevare EU's vandrammedirektiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle.

De danske vådområder er nogle af de vigtigste i verden, når det gælder raste- og fourageringsområder for en lang række vadefuglearter, lappedykkere, andefugle og vandhøns. Det samme gælder vådområder andre steder i Europa, som generelt indeholder stor artsrigdom.

Læs mere...

Fugleåret 2017

Så er der igen mulighed for at bestille en god oversigt over DOFs aktiviteter, nemlig "Fugleåret 2017"

Som kerne-, husstands- eller ungdomsmedlem kan du bestille Fugleåret fra 29. oktober.

Læs mere...

Boganmeldelse - Birds of Prey

Brian K Wheeler er ikke en hvem-som-helst indenfor studiet af nordamerikanske rovfugle. Med adskillige udgivelser gennem årene om emnet bag sig og som illustrator af andre må denne bog, der har været under forberedelse i 13 år, dog nok betegnes som den foreløbige kulmination på hans arbejde.

Læs mere...