Vadefugle-parade i Vest Stadil Fjord

Hele 19 vadefuglearter på én tur! Det kunne Jens Ballegaard bryste sig af, at deltagerne så på hans tur til Bækbygård Strand og Vest Stadil Fjord lørdag den 4. august 2018. De 12-14 deltagere (et par stykker kom til undervejs) fik fornøjelsen af en veritabel parade af vadefugle. Og det endda på en lokalitet, som ikke hidtil har været kendt som en vadefuglelokalitet.

Læs mere...

Det tyske vadehav forår 2019

Lokalafdelingen planlægger en 4-dages bustur til det tyske vadehav – Nationalpark Slesvig – Holstensk Vadehav  for DOF- Vestjyllands medlemmer samt disses eventuelle ledsagere fra 13. til 16. april 2019.


I denne forbindelse vil vi gerne her have en interesse-tilkendegivelse fra jer - altså ikke en tilmelding i første omgang.


Læs mere...

Skestorke i Skjern Enge søndag den 17. juni 2018

Skestorkene viste sig fra deres positive side denne søndag. Omkring 22-24 personer deltog i turen. Vi startede i det store fugletårn ved Lønborg-Skjernåvej med nul skestorke. Vi fortalte om skestorkenes biologi og adfærd – og det hjalp. Næsten ubemærket stod der 11 skestorke ude i Vesterenge og to mere kom til, så de nemt kunne studeres i teleskoperne.

Læs mere...

Landskuet 2018 – Vil du hjælpe?

DOF-Vestjylland har i en del år haft en stand på landsskuet i Herning, hvor vi formidler og fortæller om fuglene og tit har de besøgende på vores stand en god fugle oplevelse, som de gerne vil fortælle om eller de skal have lidt hjælp, til at finde ud af hvilken fugl de de har set eller de vil måske gerne diskutere et naturspørgsmål og det kommer der tit nogle gode snakke ud af!

Læs mere...

Aftentur til Vest Stadil Fjord, Bækbygård Strand og Hoverdal Plantage 7. juni 2018

En usædvanlig smuk aften var det! Sortterner, Skægmejse og Skestork ved Jagthytten ved Vest Stadil Fjord. Mest opmærksomhed fik Skægmejserne på ret tæt hold. Siv- og Rørsanger set og hørt. Rørhøg trak forbi. Kaffen blev drukket med udsigt over havet.

Læs mere...

Forårsfugle i sommervejr i Vejlerne

Referat af DOF Vestjyllands bustur til Vejlerne, lørdag den 26. maj 2018

Humøret var højt, da de første Ringkøbing-deltagere steg ombord i bussen kl. 6, både ved udsigten til masser af fugle, masser af hyggelig folk og til en vejrudsigt, der lovede sol, op til 25 grader og næsten igen vind. Med opsamling ved

Læs mere...

Fuglenes dag 2018

Sidste søndag i maj var der som vanligt "Fuglenes dag" med fine fugleoplevelser i det gode vejr, vi har for tiden. Der blev set en del forskellige fugle og herunder, kan du læse om hvordan det gik på de 3 locationer.

Læs mere...

Kom til Fuglenes Dag 2018 - på søndag

Sangfuglene vender tilbage til Danmark fra varmere himmelstrøg i maj måned og markerer dermed, at foråret nu er på sit højeste. Søndag den 27. maj inviterer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) til Fuglenes Dag 3 steder - ved Hjerl Hede og Skjern enge og Skovlund plantage. På denne dag kan du nyde synet af de mange sangfugle og lære deres sang bedre at kende.

På Fuglenes Dag er sangfuglene ankommet fra deres vinterkvarterer

Læs mere...

Kursus i bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle 2018

I efteråret 2018 tilbydes kursus i bestemmelse, fænologi og levevis af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle. Kurset strækker sig fra august til primo oktober og indbefatter 8 mødeaftener á 2 timer på torsdage samt 4 fire ture á ca. 3 timer på lørdage. På kurset vil vi gennemgå

Læs mere...

Sortterne projekt – Vestjylland

Sortternene er en sjælden fugl i Danmark, som er gået rigtig meget tilbage fra 700 par i 1950´erne til 400 par i 60´erne, 200 par i 70´erne til ca. 100 par omkring 1990, men herefter en vis stabilisering og den samlede danske bestand har i perioden fra 1996 og frem til i dag ligget i intervallet mellem 30-35 par (2000) – 81-90 par (1996).

Læs mere...

Den gode, tåbelige løber og sangere i sommersol

Sol fra en skyfri himmel og 18-20 grader. Sommervejr var det, da Jens Ballegaard og Peder J. Pedersen bød velkommen til en seniortur mandag den 7. maj kl. 9 ved Husby Kirke. Dagens program stod først og fremmest på pomeransfugle. Da Jens har fået ry for dårligt vejr på de ture, han leder, skyndte han sig at bemærke, at det gode vejr sikkert var Peder J. Pedersens fortjeneste. Allerede mens vi var ved at samles, kom de første 10 arter på listen, blandt dem landsvale, bysvale, rødhals og spætmejse.

Læs mere...