Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 19. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601, e-mail leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene. På Hegnsvej kigges de vandfyldte grave efter for vadefugle, ænder, gæs og fouragerende rørhøge. Her er altid mulighed for en overraskelse. Senere køres ad Grønvej til den flotte Birkesø og fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarv. Måske traner og Elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke).