Næste tur med DOF Vestjylland

 • Ænder og gæs i Skjern Enge
  Tidspunkt: Søndag d. 14. oktober kl. 13:00 - 16:00
  Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
  Turleder: Marianne Linnemann, Børge Vistisen og Tage Madsen. Tlf.: 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com
  Arrangør: DOF-Vestjylland, DN Ringkøbing-Skjern

  Ådalen vrimler med fugle. Stort set alle arter af svømmeænder raster på vandfladerne sammen med store flokke af grågæs. Havørnene ses både flyvende og siddende. Fra fugleskjulet kan vi se masser af viber, hjejler og ænder. Teleskoperne er stillet op, og vi fortæller om de fugle, vi ser.