Næste tur med DOF Vestjylland

 • Åben Ådal – Højsommerens fugle i Skjern Enge
  Tidspunkt: Tirsdag d. 11. juli kl. 10.00 - 12.00
  Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø mellem Skjern og Lønborg
  Turleder: Marianne Linnemann tlf. 2014 5010, Børge Vistisen, Tage Madsen, Email: Linnemann.marianne@gmail.com
  Arrangør: DOF Vestjylland og Danmarks Naturfredningsforening

  Juli måned er en stille fuglemåned – og alligevel. Vi kan være heldige at se skestorke med deres unger, havørnene der er på jagt efter en god "frokost" og trækkende vadefugle som "tanker op" i Skjern Enge. Vi stiller teleskoperne ind på fuglene.