Næste tur med DOF Vestjylland

 • Åben Ådal – Gåsetur
  Tidspunkt: Søndag d. 12. april kl. 13:00 - 16:00
  Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø mellem Skjern og Lønborg
  Turleder: Marianne Linnemann, Børge Vistisen, Tage Madsen og Ole Amstrup, Tlf. 2014 5010 og 2364 1406, E-mail linnemann.marianne@gmail.com
  Arrangør: DOF Vestjylland, Naturstyrelsen Blåvandshuk og Danmarks Naturfredningsforening

  Mange hundrede kortnæbbet gæs, bramgæs og blisgæs er lige nu ved at gøre sig klar til at flyve op til ynglepladserne i det nordlige Skandinavien. I egne biler kører vi ud og finder gæssene, der har travlt med at fouragere og hvile inden den lange rejse mod nord. Husk kikkert og teleskop. Vi medbringer også teleskoper.