Ture

 Sommerhus Fanø - uge 40
 Tidspunkt: Lørdag 28. september - lørdag 5. oktober
 Mødested: Sommerhus på Fanø
 Turleder: John Toft Kristensen, mail john@1uz.dk
 Arrangør: DOF-Vestjylland

 Fanø er et formidabelt sted at observere det store fugletræk, og trækket på det sydlige Fanø topper i starten af oktober. Du kan nu booke dig ind på de overnatninger du måtte ønske og prisen er kr. 150,- pr. nat.
Spørgsmål og tilmelding til turleder John Toft Kristensen på mail john@1uz.dk
Se i øvrigt omtale på DOF-Vestjyllands hjemmeside.

Efterår ved Vest Stadil Fjord
 Tidspunkt: Lørdag d. 12. oktober kl. 07:00 - 12:00
 Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
 Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, jballegaard@youmail.dk
 Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter med lidt havobs. Der er også chancer for småfugletræk over klitterne. Ved Vest Stadil Fjord er der på dette tidspunkt gode muligheder for forskellige gåsearter, flere arter af rovfugle og småfugle. Vi holder kaffepause ved Jagthytten.

Ænder og gæs i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 13. oktober kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Marianne Linnemann og Tage Madsen. Tlf.: 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland, DN Ringkøbing-Skjern

Ådalen vrimler med fugle. Stort set alle arter af svømmeænder raster på vandfladerne sammen med store flokke af grågæs. Havørnene ses både flyvende og siddende. Fra fugleskjulet kan vi se masser af viber, hjejler og ænder. Teleskoperne er stillet op, og vi fortæller om de fugle, vi ser.

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 24. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Seniorgruppen

Vi starter ved havet. Her er der chance for søkonge m.m. Efter havobsen tager vi ind i området ved Jens Bjerg-Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord. Mulighed for flere arter rovfugle og andefugle. På markerne måske bjerglærker.
Hold øje med hjemmesiden angående evt. aflysning.

Fugle i Vestjylland (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 11. november kl. 09.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke - nordsiden
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, e-mail: pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi kigger efter måger, sortgrå ryler, skærpiber m.m. i Thorsminde Havn. På Bøvling Klit kan der være rovfugle, gæs og ænder m.m. Vi vil også se hvad Krogshedetårnet har at byde på i det sene efterår.
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Julemøde hos Leif (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 2. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 1/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601
Husk selv at medbringe kaffe / te.

Vinterfugle i Vestjylland
Tidspunkt: Lørdag d. 11. januar 2020 kl. 09:00 - ca. 12:00
Mødested: P-pladsen ved Søndervig Supermarked. Lige ved lyskrydset
Turleder: Peter Leth Olsen, tlf.: 2751 4909, email: peterletholsen@hotmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Hvide Sande havn og moler kan være gode for måger og vadefugle. Ved isvinter mange andefugle i havnen. Vi kører måske også til Vest Stadil Fjord og kigger på ting og sager, der overvintrer der. En meget vejrafhængig tur, så kig på hjemmesiden om evt. ændring/aflysning.
HUSK kaffe/te samt lille madpakke

Harboøre Tange og Thyborøn Havn
Tidspunkt: Lørdag d. 8. februar 2020 kl. 09.00 - 12.00
Mødested: Harboøre Kirke
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, mail: akv@tdcadsl.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland

Vi stopper flere steder på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange andefugle og knortegæs. Der burde også være nogle rovfugle, måske Vandrefalk og Havørn, og de første vadefugle er nok dukket op. I Thyborøn Havn vil vi primært kigge måger og prøve at finde Gråmåge og Hvidvinget Måge. Her er der også mulighed for overvintrende vadefugle, f.eks. Stenvender og Sortgrå Ryle. Husk kaffe / te.
Hold som altid øje med hjemmesiden for evt. ændring/aflysning