Ture

Ekskursion til Hørbylunde (Senior)
Tidspunkt: Tirsdag d. 24. april kl. 08.00
Mødested: Pårup Kro
Turleder: Bo Daugaard, tlf. 2311 5341
Arrangør: DOF Vestjylland Senior

Fra Pårup Kro kører vi mod Silkeborg og Hørbylunde Bakker, hvor vi blandt andet ad Hærvejen vil gå en tur inde i det kuperede terræn og bruge den gamle Silkeborg-Bramminge jernbane som udsigtspunkt. Gåturen er 3-4 km lang og varighed cirka 3 timer. Da området har mange typer biotoper med nåle- og bøgeskove, fugtige områder ved Funder Å og åbne området set fra jernbanebro, kan alt forhåbentlig ske. Gummistøvler er ikke nødvendige, men en kop kaffe eller andet styrkende er en god ide.

Forårets fugle i Resenborg Plantage ved Kilen (Ny dato)
Tidspunkt: Lørdag d. 28. april kl. 09.00 - 12.00
Mødested: P-pladsen ved Resen Kirke
Turleder: Svend Aage Knudsen, tlf. 3074 0862, email: ruthsigh@mail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi går en tur ned i plantagen og ser og hører på forårets fugle.
Husk at medbringe kaffe / brød.

Tårnenes Dag - DOF-Vestjylland
Tidspunkt: Lørdag d. 5. maj
Mødested: Oplysninger kommer senere på www.dofvestjylland.dk

Tårnenes dag er en landsdækkende og skandinavisk begivenhed. Tårnene i Danmark konkurrerer om fra hvilket tårn der ses flest forskellige fuglearter. Og de tre lande konkurrerer om, hvilket land der ser flest forskellige arter. Kom ud og se de mange fugle og hjælp ornitologerne med at få øje på alle fugle, der netop nu er på lokaliteterne.
Oplysninger om hvor, hvornår og hvilke vestjyske tårne der deltager kommer senere på  hjemmesiden www.dofvestjylland.dk

Forårsfugletur ved Nissum Fjord
Tidspunkt: Lørdag d. 5. maj kl. 08.30 - 12.30
Mødested: Nørre Fjand Havn overfor Fjandø
Turleder: Agner Svenstrup, mail: svebra@webspeed.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Netop denne tid er højdepunktet for fuglelivet ved fjorden. Gæssene er netop ikke trukket og de mange arter af vadefugle raster på engene på deres videre tur til fjeldhederne i Nordskandinavien. Ternerne er ankommet, også mange småfugle kan observeres.
Fra Fjandø køres op på Thorsmindetangen (stor kobbersneppe) for at kikke efter vadere og videre til Krogshedeengene, som altid er god for overraskelser.
Kaffen med tilbehør nydes på et hyggeligt sted.

Kom og se fuglelivet på Geddal enge
Tidspunkt: Søndag d. 6. maj kl. 10:00 - 12:00
Mødested: P-pladsen på Geddalvej ved Geddal Enge
Turleder:  Leif Novrup Tlf: 2331 5601, Poul Krag, Steen Fjederholt m. fl.
Arrangør: DOF Vestjylland og Naturstyrelsen Midtjylland

Denne dag vil skrænten og fugletårnet være bemandet af ornitologer med teleskoper. I løbet af et par timer kan de besøgende høre om fuglene og få dem udpeget i teleskoper. Lad derfor søndagsturen gå her forbi. Tag madpakken med og nyd den ved de opstillede borde og bænke.

Pallisbjerg enge og Vest Stadil fjord ( Seniortur )
Tidspunkt: Mandag d. 7. maj kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke
Turleder: Peder J Pedersen, Tlf. 2367 8875 / 9746 8481 email: pjp@post7tele.dk og Jens Ballebaard, tlf. 2282 1175
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Pomeransfuglene optræder ofte på Pallisbjerg Enge. Der vil vi først lede. Senere kører vi rundt i området ved Vest Stadil Fjord, hvor der også er chancer. Vi kan jo se mange andre spændende ting på sådan en forårstur. Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Pomeransfuglene i Skjern Enge
Tidspunkt: Mandag d. 14. maj kl. 19:00 - 21:00
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann tlf. 2014 5010, Ole Amstrup, Børge Vistesen og Tage Madsen
Email: linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland og Danmarks Naturfredningsforening

Pomeransfuglene raster i ganske få dage på markerne i Skjern Enge på vej fra deres vinterkvarter i Nordafrika til de Skandinaviske ynglepladser. Vi kører ud i egne biler og leder efter dem. Der kan også være flokke af hjejler, rørhøge der jager over markerne og andre arter at kigge på

Skjern Enge (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 8. november kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 21681398
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

På dette tidspunkt er der masser af fugle i området: Rastende rovfugle m. bla. Havørn. Endvidere ænder, gæs, vadefugle, gulnæbbede svaner. Vi kører rundt i området og besøger flere fugletårne og udsigtspunkter. Også gode muligheder for Lapværling og Bjerglærke

Bustur til Vejlerne for medlemmer
Tidspunkt: 26. maj 2018, endelig program: se nedenfor.
Mødested: Bussen afgår fra og slutter i Ringkøbing med flere opsamlinger undervejs. Se nedenfor
Turledere: DOF Vestjyllands ekskursionsudvalg, Marianne, Poul og Jens.
Arrangør: DOF Vestjylland

Den traditionsrige bustur for DOF-Vestjyllands medlemmer går i år til Vejlerne. Det er et område, der er kendt af de fleste, men området tåler sagtens et nyt besøg. Vi håber meget på en lokal guide, så vi får de gode fortællinger om området, der ejes af Aage V. Jensens Naturfond. Det nærmere program for turen rundt i Vejlerne aftales i samarbejde med lokalguiden. Hvis tiden tillader det, besøger vi også Bulbjerg.

Turen starter og slutter i Ringkøbing med følgende opsamlingsmuligheder:
Kl. 06.00: Afgang fra Museumspladsen (P-pladsen) i Ringkøbing
Kl. 06.25: Opsamling ved 'Brejning Kro' - krydset.
Kl. 07.00: Opsamling ved P-pladsen ved Vandkraftsøen i Holstebro - lige ved TV MidtVest
Kl. 07.30: Opsamling P-pladsen ved Vinderup Brugs

På hjemturen stopper vi ved Vinderup Brugs ca. kl. 16.30, og med stop de ovennævnte steder er vi i Ringkøbing ca. kl. 18.00

Ve regner med maks. 45 deltagere. Ved tilmelding oplyser man navn(e) og opsamlingssted. Man får hurtigst muligt besked om deltagelse. Pris er kr. 100,- pr. person, som betales på turen. Lokalafdelingen giver en basse og en lille skarp. Man medbringer selv kaffe og madpakke. Øl og vand kan medbringes eller købes i bussen.

Tilmelding til Jens kun på mail: jballegaaard@youmail.dk . Sidste frist for tilmelding er søndag d. 6. maj.

Udvalget v/ Marianne, Poul og Jens

Fuglenes Dag - 27. maj 2018

Også i 2018 afholder DOF-Vestjylland Fuglenes Dag. Det sker 3 steder nemlig Skjern Enge, Skovlund Naturskole og Hjerl Hede. Hvor og hvornår: Se nedenfor.

Tre fine lokaliteter, hvor der er mulighed for at se og høre mange forskellige fugle under guidning af erfarne ornitologer.


Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 27. maj kl. 07.00 - 09.00 og 09.00 - 12.00
Mødested: Lønborggård P-Pladsen, Løndborggårdsvej 2, 6880 Tarm
Turleder: Jens Hasager tlf. 2072 8378 og Marianne Linnemann tlf. 2014 5010
Turen starter med en tidlig morgenvandring, hvor vi tager ud og lytter til fuglenes fantastiske sang. Hannernes sang opmuntrer hunnerne til at bygge rede og lægge æg. Senere (kl. 09.00 - 12.00) kigger vi på yngle- og trækfugle fra fugletårnet.

Skovlund Naturskole, Holstebro
Tidspunkt: Søndag d. 27. maj kl. 07.00
Mødested: Skovlund Naturskole, Nybovej 28, 7500 Holstebro
Turleder: Lars Holm Hansen tlf. 22961317

Hjerl Hede
Tidspunkt: Søndag d. 27. maj kl. 07.00 - 09.00
Mødested: Museets indgang
Turleder: Leif Novrup tlf. 2331 5601
Vi tager en vandretur på et par timer, hvor der lyttes og ses på fuglene omkring os. Turen går gennem det idylliske frilandsmuseum med de gamle, smukke bygninger, gadekær, kirke, sø og mose til Danmarks største hedesø, Flyndersø, omgivet af skov med mange syngende småfugle. På søen ses den toppede lappedykker.

Aftenstemning i forsommeren - Vest Stadil Fjord m.m,
Tidspunkt: Torsdag d. 7. juni kl. 20.00 - ca. 23.00.
Mødested: Jens Bjerg Thomsen's jagthytte ved Vest Stadil Fjord - 4 km vest for Stadil
Turleder: Jens Ballegaard, Tlf: 2282 1175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Aftenstemning ved Jagthytten. Vi lytter til rørskovens sangere, ser rørhøgens jagt og hører måske et lille pip fra en blåhals. Aftenkaffe indtages ved hytten. Herefter lyt ved Svingel Engsø (Tim Enge). Vi lander i Hoverdal Plantage ved 22.30 - tiden. Herefter skulle natravnen gerne give lyd.
Hvis det er en af de stille aftener kan der være myg og gnavpander. Tag kaffe med. 

Svingel Engsø / Tim Enge
Tidspunkt: Lørdag d. 9. juni kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: Stadil Kirke
Turleder: Peter Leth Olsen, tlf. 2751 4909, email: peterletholsen@hotmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland

Fra kirkegårdsdiget er der en flot udsigt over Stadil Fjord med Rørhøg, Skægmejse m.v. Vi går et par småture i området, hvor mange forskellige sangere kan opleves. Chance for Blåhals. Endvidere hættemågekoloni med Fjordterne, lappedykkere, ænder m.m.

Skestorkene i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 17. juni kl. 13.00 - 16.00
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann tlf. 2014 5010, Børge Vistisen, Tage Madsen. Mail Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Fra marts til september kan Skestorkene ses i Skjern Enge og på Værnengene. Mere end hundrede par yngler hvert år i området. I juni begynder ungerne at flyve ud og fouragere sammen med forældrene i lavvandede områder. Skestorken kendes på sin kridhvide dragt og sit bizarre skeformede næb. Vi kører i egne biler ud og finder de smukke fugle. Medbring kikkert og gerne teleskop. Vi har ekstra teleskoper med.

Fuglefamilierne i Skjern Enge
Tidspunkt: Tirsdag d. 10. juli kl. 10.00 - 12.00
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann, Børge Vistisen og Tage Madsen. Tlf. 2014 5010
Arrangør: DOF Vestjylland

Juli måned er en stille fuglemåned - og alligevel. Vi kan være heldige at se skestorke med deres unger, havørnene der er på jagt efter en god 'frokost' og trækkende vadefugle, som 'tanker op' i Skjern Enge. Vi stiller teleskoperne ind på fuglene.

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord
Tidspunkt: Lørdag d. 4. august kl. 07.00 - ca. 11.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter ved havet. Det er træktid for vadefugle fra nord. Suler og Kjover er også en mulighed. Efter havobsen tager vi ind i området ved Jens Bjerg-Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord. Vi håber her på Rovterne, Sortterne, Havørn m.m.

Rovfugle i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 12. august kl. 13.00 - 16.00
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Tage Madsen, Marianne Linnemann og Børge Vistisen.
Tlf.: 2014 5010 og 2364 1406, email: Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Vesterenge og Hestholmsøen er et par af de gode steder at kigge fugle. Her ses ofte havørn, rørhøg, fiskeørn og vandrefalk. Masser af lappedykkere og ænder opholder sig på vandfladerne. Måske ser vi også skestorke, som snart er på vej til Afrika. Vi stiller teleskoperne op og fortæller om fuglene.

Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 23. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det nye høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 eller 2331 5601
Arrangør: DOF-Vestjylland Seniorgruppen

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene ved Høstemark Skov. Håber at se hele familien. På Hegnsvej kigges de vandfyldte grave efter  vadefugle, ænder, gæs og fouragerende rørhøge. Her er altid mulighed for en overraskelse. Senere køres til fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarver. Håber at den nye Birkesø viser sig fra sin gode side. Måske traner og Elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke). 

Ekskursion til Agger Tange ( Seniortur )
Tidspunkt: Mandag d. 10. september kl. 09:00 - 13:00
Mødested: P-pladsen ved færgelejet på Agger Tanges sydspids.
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875 / 97468481, mail pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Højtid for rastende vadefugle i lagunerne. Endvidere terner, ænder, rovfugle. Vi kigger også ud på den lange havmole, hvor der er mulighed for alkefugle, suler og kjover. Sydfra kommende deltagere kan benytte færgen, som afgår hver hele klokkeslet fra Thyborøn-siden. Husk kaffe/te samt en god madpakke

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord (Senior)
Tidspunkt: Torsdag d. 25. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Seniorgruppen

Vi kigger først lidt ved havet. Der kunne jo komme en søkonge. Ellers går det rundt i Vest Stadil Fjord-området, som I nu efterhånden kender det med gæs, ænder, rovfugle og måske bjerglærker og lapværlinger

Tur til Nissum Fjord og Thorsminde (Senior)
Tidspunkt: Torsdag den 15. november kl. 09.00 – ca. 15.00
Mødested: Kirken i Ulfborg Kirkeby
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi kører først til Kytterup Engsø for at se, hvad der gemmer sig her. Videre til Indfjorden og Krogshedetårnet og over Hovsøre ad tangen til Thorsminde. En lang efterårstur med ænder, gæs, hjejler, rovfugle og måske en sortgrå ryle ved havnen. Mulighed for havørn.

Julemøde (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 3. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 2/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601