Ture

Rovfugle i Skjern Enge Turen er aflyst
Tidspunkt: Søndag d. 16. august kl. 13.00 - 16.00
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Laurids Andreassen, tlf.4226 0316, Marianne Linnemann tlf. 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com og Tage Madsen.
Arrangør: DOF Vestjylland og DN Ringkøbing-Skjern

Vesterenge og Hestholmsøen er et par af de gode steder at kigge fugle. Her ses ofte havørn, rørhøg, fiskeørn og vandrefalk. Masser af lappedykkere og ænder opholder sig på vandfladerne. Måske ser vi også skestorke, som snart er på vej til Afrika. Vi stiller teleskoperne op og fortæller om fuglene.

Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 19. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601, e-mail leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene. På Hegnsvej kigges de vandfyldte grave efter for vadefugle, ænder, gæs og fouragerende rørhøge. Her er altid mulighed for en overraskelse. Senere køres ad Grønvej til den flotte Birkesø og fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarv. Måske traner og Elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke). 

Fugle ved Vester Palsgård
Tidspunkt: Søndag d. 23. august kl. 10.00 – kl. 12.00
Mødested: Palsgårdsvej 9, 7362 Hampen
Turleder: John Toft Kristensen - mail john@1uz.dk
Arrangør: DOF Vestjylland og Vester Palsgård Skovmuseum

Vi går en tur gennem Palsgård Skov, hvor der findes fine områder med højstammet bøg. Skoven er på kanten af efterår, og vi prøver at finde de arter, der bruger skoven netop nu. Turen er på ca. 4 km og er ikke egnet for gangbesværede eller handicappede.
Efter turen er der lejlighed til at se museet, købe en kop kaffe og lave lidt after-birding på museet.
Der må ikke medtages hunde. Turen er gratis og der er ingen tilmelding

Havfugleobs og Harboøre Tange (Seniortur)
Tidspunkt: Tirsdag d. 8. september kl. 06.30 - ca. 12.00
Mødested: Høfde 42 vest for Cheminova
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, e-mail: akv@tdcadsl.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi starter med at kigge havfugle fra solopgang og 1-2½ timer frem afhængig af vejr og fugletræk. Herter tager vi en tur rundt på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange andefugle og vadefugle. Der burde også være nogle rovfugle, måske vandrefalk og havørn. Husk kaffe/te.
De knap så morgenfriske kan støde til senere - ring hvis I ikke kan finde os.

Trækfuglene i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 20. september kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Laurids Andreassen, tlf. 42260316, Poul Erik Jeppesen og Børge Vistisen
Arrangør: DOF-Vestjylland

Ådalen vrimler med trækfugle. Fra fugleskjulet på Lønborgvej kan vi se masser af trækkende vadefugle og ænder. Sandsynligvis ser vi både gamle og unge havørne og vandrefalk. Teleskoperne er stillet op og vi fortæller om de fugle vi ser.

Ekskursion til Vejlerne (Seniortur)
Tidspunkt: Tirsdag d. 29. september kl. 10.00 til 19.00
Mødested: P-pladsen ved nordenden af dæmningen ved Kilen på A11 lige nord for Struer
Turledere: Jens Ballegaar, tlf. 2282 1175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Dette er lidt nyt. Vi mødes på ovennævnte p-plads kl. 10.00 og kryber sammen i færre privatbiler hvis muligt. Vi vil besøge en række gode fugleskjul og obs-steder i Vejlerne. I 2019 var der på dette tidspunkt store mængder fugle i området. Op til 14 havørne, flere vandrefalke, rørhøge, blå kærhøge, sølvhejrer og talrige ænder, gæs og vadefugle. Vi håber at se op til 300 traner flyve til overnatning på Bygholmengen, derfor det sene sluttidspunkt. Beregn at man først er helt hjemme ved 21-22 tiden. Mad og drikke medbringes til en lang dag. 
Turen gennemføres kun ved meget fint vejr så kig på hjemmesiden for evt. aflysning, eller ring gerne på 2282 1175 mandag d. 28. september mellem kl. 17 og 18.

Efterår ved Vest Stadil Fjord
 Tidspunkt: Lørdag d. 17. oktober kl. 08:00 - ca. 12:00
 Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
 Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, jballegaard@youmail.dk
 Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter med lidt havobs. Der er også chancer for småfugletræk over klitterne. Ved Vest Stadil Fjord er der på dette tidspunkt gode muligheder for forskellige gåsearter, flere arter af rovfugle og småfugle. Vi holder kaffepause ved Jagthytten.

Ænder og gæs i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 18. oktober kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Marianne Linnemann og Tage Madsen. Tlf.: 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland, DN Ringkøbing-Skjern

Ådalen vrimler med fugle. Stort set alle arter af svømmeænder raster på vandfladerne sammen med store flokke af grågæs. Havørnene ses både flyvende og siddende. Fra fugleskjulet kan vi se masser af viber, hjejler og ænder. Teleskoperne er stillet op, og vi fortæller om de fugle, vi ser.

Havet og Nissum Fjord (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag den 11. november kl. 09.00 – ca. 13.00
Mødested: Thorsminde - P-pladsen ved Museet
Turleder: Peder J. Pedersen tlf. 2367 8875, mail pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi starter med at se, hvad havnen og havet har at byde på en efterårsdag. Efter at have set på fuglene på havnen og på molen kører vi nordpå ad tangen til Krogshedetårnet og ser undervejs på fuglelivet langs Bøvling klit. Vadefugle, gæs og ænder. Måske en vandrefalk
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Julemøde hos Leif (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 7. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 1/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601
Husk selv at medbringe kaffe / te.