Ture

Ænder og gæs i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 14. oktober kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Marianne Linnemann, Børge Vistisen og Tage Madsen. Tlf.: 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland, DN Ringkøbing-Skjern

Ådalen vrimler med fugle. Stort set alle arter af svømmeænder raster på vandfladerne sammen med store flokke af grågæs. Havørnene ses både flyvende og siddende. Fra fugleskjulet kan vi se masser af viber, hjejler og ænder. Teleskoperne er stillet op, og vi fortæller om de fugle, vi ser.

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord (Senior)
Tidspunkt: Torsdag d. 25. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Seniorgruppen

Vi kigger først lidt ved havet. Der kunne jo komme en søkonge. Ellers går det rundt i Vest Stadil Fjord-området, som I nu efterhånden kender det med gæs, ænder, rovfugle og måske bjerglærker og lapværlinger

Efterår ved Vest Stadil Fjord
 Tidspunkt: Lørdag d. 10. november kl. 08:00 - 13:00
 Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
 Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, jballegaard@youmail.dk
 Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter med lidt havobs. Ved Vest Stadil Fjord er der på dette tidspunkt gode muligheder for forskellige gåsearter, flere arter af rovfugle og småfugle. Vi holder kaffepause ved Jagthytten.

Tur til Nissum Fjord og Thorsminde (Senior)
Tidspunkt: Torsdag den 15. november kl. 09.00 – ca. 15.00
Mødested: Kirken i Ulfborg Kirkeby
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi kører først til Kytterup Engsø for at se, hvad der gemmer sig her. Videre til Indfjorden og Krogshedetårnet og over Hovsøre ad tangen til Thorsminde. En lang efterårstur med ænder, gæs, hjejler, rovfugle og måske en sortgrå ryle ved havnen. Mulighed for havørn.

Julemøde (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 3. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 2/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601